Skip Ribbon Commands Skip to main content
  • Home
  • Whistleblower System

Система TroGroup для сообщений о нарушениях

Согласно Директиве ЕС 2019/1937 о защите лиц, сообщающих о нарушении законов Европейского союза, и ее реализации на национальном уровне должны быть гарантированы минимальные стандарты защиты лиц, сообщающих о нарушениях. Это защищает лиц (заявителей), сообщающих об определенных нарушениях местного и общеевропейского законодательства.

Grupa TroGroup je uspostavila telefonsku liniju za uzbunjivanje za interne i eksterne uzbunjivače koji žele da prijave kršenje zakona. Ovu platformu hostuje profesionalni spoljni pružalac usluga (LexisNexis/Baker McKensie/Loupe). Poverljivost i anonimnost informacija ili uzbunjivača su zagarantovane.