ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako światowy lider w branży stemplarskiej TRODAT zdaje sobie sprawę, że ponosi szczególną odpowiedzialność za środowisko i musi świecić w tej kwestii przykładem.

Firma TRODAT podjęła kroki mające na celu efektywniejsze wykorzystanie energii już w 1993 roku, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o protokole z Kioto, a rygorystyczne przepisy austriackiego prawa ochrony środowiska nie były stosowane na taką skalę, jak obecnie.

W całym procesie tworzenia wartości firma TRODAT zwraca szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie energii i staranną gospodarkę surowcami (firma posiada certyfikat ISO). Pieczątki firmy TRODAT wyróżniają się również wyjątkowo wysoką trwałością, dzięki czemu nie trzeba często ich wymieniać.

CZYSTOŚĆ SUROWCÓW

 • Surowce są zgodne z dyrektywą RoHS 2002/95/WE (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych)

 • W produkcji komponentów do naszych pieczątek nie używamy materiałów PVC

 • W wyborze dostawców kierujemy się posiadanymi certyfikatami jakościowymi i środowiskowymi

OSZCZĘDNE KORZYSTANIE Z ENERGII

 • Ciepło uzyskane w procesie produkcji wykorzystujemy do ogrzewania budynków

 • Wtryskarki schładzamy za pomocą świeżego powietrza. 

 • Zapotrzebowanie na energię elektryczną w 100% pokrywamy z odnawialnych źródeł

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PROCESIE PRODUKCYJNYM

 • Około 80% wszystkich odpadów produkcyjnych wykorzystujemy ponownie

 • W 100% odzyskujemy niesprasowane części

 • Odrzuty produkcyjne wynoszą mniej niż 0,3%

 • W całym procesie produkcyjnym nie produkujemy ścieków

MNIEJ CO2 

 • Pieczątka Original Printy 4.0 jest znacznie mniejsza i lżejsza w porównaniu z poprzednią wersją, a materiały stosowane do jej produkcji są w co najmniej 65%* pozyskane z recyklingu. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 49%* emisji CO2.

 • Od połowy 2001 roku wyeliminowaliśmy 1000 ton emisji CO2 jedynie poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, gazu ziemnego i energii elektrycznej.

 • Dodatkowo wyeliminowaliśmy 250 ton metrycznych CO2 poprzez zamianę oleju opałowego na gaz ziemny.

  *dane dla ECO-black i ECO-grey. W przypadku innych kolorów odsetek ten jest niższy.