PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Respectvolle en coöperatieve samenwerking en de bewuste beleving van sociale verantwoordelijkheid vormen de basis voor het langdurige succes van ons bedrijf. Wij hebben ons ten doel gesteld alle mensen die voor ons werken te verplichten onze waarden en gedragsprincipes na te leven. Deze zijn duidelijk geformuleerd in onze Code of Conduct (gedragscode).

De Code of Conduct van de TroGroup geldt voor alle bedrijfsafdelingen en alle landen waarin wij actief zijn.

 

 

Met ons compliance-certificaat bevestigen wij dat alle medewerkers van de TroGroup wereldwijd onze gedragscode moeten respecteren en naleven.

Compliance Certificate

 

TROGROUP WHISTLEBLOWING / KLOKKENLUIDERSREGELING

Voor de bescherming van klokkenluiders binnen de EU worden minimumnormen gewaarborgd, volgens de 'EU-richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden' en de nationale implementaties. Dit beschermt personen (klokkenluiders) die bepaalde inbreuken op de lokale wetgeving en het Unierecht melden.

De TroGroup heeft een overeenkomstig klokkenluidersregeling (Whistleblowing Hotline) opgezet voor interne en externe klokkenluiders die wetsovertredingen willen melden. Dit platform wordt gehost door een professionele, externe provider (LexisNexis/Baker McKensie/Loupe). De vertrouwelijkheid en anonimiteit van de informatie of de klokkenluider wordt gegarandeerd.

Klik hier om beroep te doen op de TroGroup Whistleblowing Hotline.

 

DIT ZAL U OOK INTERESSANT VINDEN

Unsere Werte
Unsere Leitsätze