Gebruiksvoorwaarden

Alle aangeboden inhoud (inclusief de afbeeldingen) is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van de downloadzone wordt gratis en tot wederopzegging ter beschikking gesteld van de gebruikers met als enig doel reclame te maken voor Trodat-producten in ongewijzigde vorm. Elk verder gebruik van de inhoud die beschikbaar is gesteld in de downloadzone is verboden. Na herroeping heeft u maximaal drie (3) maanden de tijd om onze inhoud van uw digitale pagina's te verwijderen en twaalf (12) maanden voor gedrukte media.

Disclaimer:

Alle op deze website gepubliceerde informatie en materialen dienen te worden opgevat "zoals ze zijn". Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud, noch voor de ononderbroken en foutloze beschikbaarheid ervan. Trodat garandeert evenmin dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten (malware). Trodat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct, indirect of gevolgschade, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de website en de downloadzone. Het downloaden en/of gebruik gebeurt op eigen risico van de gebruiker, die als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan computersystemen (met name door malware) of verlies van gegevens als gevolg van dergelijke activiteiten. In het geval van links naar andere websites aanvaardt Trodat ook geen aansprakelijkheid voor deze externe inhoud, aangezien dit uitsluitend de verantwoordelijkheid is van hun providers. Het Oostenrijks recht is van toepassing met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.

Copyright en handelsmerkrechten:

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en video's evenals alle andere inhoud die op de website wordt weergegeven, worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De reproductie, wijziging of het gebruik van voornoemde inhoud in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Trodat Holding GmbH. Alle handelsmerken die op de website worden weergegeven, in het bijzonder TRODAT, TROTEC, logo's, patenten en dergelijke zijn, tenzij anders vermeld, wettelijk beschermd en vertegenwoordigen ons intellectueel eigendom.