Onze principes

Iedere werknemer in het bedrijf kan erop vertrouwen dat de werkomgeving gebaseerd is op deze principes. Wij eisen echter ook actief van elke werknemer dat hij of zij deze principes naleeft.

Wij zetten ideeën om in daden! 
Duurzaam, met zingeving

Wij laten ruimte voor ideeën – en wij voeren ze uit!

Wij gaan duurzaam te werk - sociaal, ecologisch en economisch.

Wij geven betekenis aan ons handelen - wij maken duidelijk waarvoor en voor wie wij handelen.

Wij zijn erop gebrand om te vlammen!

Wij gedragen ons altijd als een rolmodel - voor onze werknemers, voor klanten en leveranciers.

Wij begrijpen dat alles begint bij onszelf en onze overtuiging.

Wij inspireren met ons eigen enthousiasme.

Wij vertrouwen elkaar en onszelf!

Vertrouwen is de basis van onze samenwerking.

Wij werken samen - zonder angst, op gelijke voet, altijd zelfverzekerd.

Omdat wij deze ondersteuning hebben, durven wij grootse dingen te doen.

Wij hebben de moed om het buitengewone te doen, wij leren van onze fouten!

Wij hebben de moed om nieuwe wegen in te slaan. Het proberen van nieuwe dingen maakt deel uit van onze cultuur.

Doordat wij nieuwe wegen inslaan, mogen wij ook falen - zo worden wij beter!

Als bedrijf hebben wij de moed om topprestaties te bieden.

Wij helpen je te zwemmen, zelfs in koud water.

Wij dagen onze medewerkers uit en moedigen hen aan.

Onze medewerkers nemen snel verantwoordelijkheid.

Wij geven snel vertrouwen - en/of hulp, wij laten onze medewerkers niet hulpeloos achter.

Wij wijzen aan onze medewerkers ook snel uitdagende taken toe.

Wij moedigen eigen verantwoordelijkheid opnemen aan en bieden mogelijkheden voor ontwikkeling.

Respect! 
Wij zeggen waar het op staat

Wij zijn eerlijk bij het respectvol aanpakken van problemen.

Wij zien eerlijkheid als de basis voor verdere ontwikkeling.

Wij bieden duidelijke richtlijnen en zorgen voor betrokkenheid.

Wij benoemen ook positieve zaken en erkennen prestaties.

Samenwerken is de sleutel tot succes! Het hangt van mij af.

Een team kent succes op basis van de prestaties van elk individu.

Wij waarderen individuele belangen.

De verantwoordelijkheid voor iemands daden ligt bij het individu.
Wij werken actief met elkaar en voor elkaar.

DIT ZULT U OOK INTERESSANT VINDEN

Onze waarden
Duurzaamheid