Maatschappelijke betrokkenheid

Mensen en het milieu zijn belangrijk voor ons.
Deze uitspraak mag niet blijven bij lege woorden, maar moet ook leiden tot actieve hulp. Daarom steunt trodat® elk jaar maatschappelijke projecten en voldoet daarmee aan zijn maatschappelijke verplichtingen.
Onze filosofie van maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt onderbouwd door samenwerking met hulporganisaties en diverse donaties.

SPONSORING VAN EVENEMENTEN

trodat® draagt ook zijn steentje bij om de evenementencultuur in stand te houden. Als hoofdsponsor dragen wij ertoe bij dat activiteiten zoals de Business Run Wels, de Welser Eiszauber of het Welser Filmfestival kunnen plaatsvinden. 

Welser Tafel

Wij zijn al verscheidene jaren trotse sponsor van de Welser Tafel. Met onze donaties en aankopen steunen wij mensen in nood. 

trodat® Steg

Wij bouwen bruggen - in de meest letterlijke zin: sinds 5 juni 2004 is de trodat® Steg een vaste verbinding tussen de gemeente Thalheim en de stad Wels. Via een voet- of fietspad kan iedereen nu de Traun snel en zonder omwegen oversteken. 

SPONSORING VAN HET ONDERWIJS

Onderwijs als essentieel onderdeel van onze samenleving moet worden ondersteund en gestimuleerd. Daarom sponsoren wij de Bibliotheekbus Wels en werken wij samen met zowel de Hogeschool Oberösterreich als HTL Wels. 

EEN EERLIJKE START IN HET ONDERWIJS 

Met elke verkochte trodat edy® steunt trodat® het project ‘Chancengerechter Bildungsstart’ van het Deutsches Kinderhilfswerk e.V.. Dit project zorgt ervoor dat jaarlijks zo’n 2.000 schooltassen met pennen, schriften en sporttassen worden gevuld. Deze worden uitgedeeld aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zo kunnen ze hun schoolleven beginnen met dezelfde kansen als andere kinderen. 

DIT ZULT U OOK INTERESSANT VINDEN

Duurzaamheid
Onze principes