Oostenrijks ecolabel

Wij delen graag mee dat wij vanaf oktober 2018 en opnieuw in 2021 het Oostenrijkse ecolabel hebben verkregen voor meer dan 80 trodat producten.

Na het overweldigende succes van de Original Printy™ 4.0 heeft trodat® het assortiment aan standaard klimaatneutrale producten uitgebreid. Zo wordt het positieve effect voor het milieu gemaximaliseerd. Sinds 2013 produceert trodat daarom meer dan 70 van zijn best verkopende producten met het technisch hoogst mogelijke aandeel pre- en post-consumer gerecycled kunststof om hun CO2-voetafdruk te verminderen. Pas in de laatste stap wordt de resterende, onvermijdelijke CO2-voetafdruk van deze producten gecompenseerd door te investeren in Gold Standard klimaatbeschermingsprojecten die door het WWF® worden aanbevolen.

Hierdoor biedt trodat® zijn best verkopende producten standaard klimaatneutraal aan!
 
We breiden nu onze milieubeschermende maatregelen uit met het Oostenrijkse ecolabel.  

HET OOSTENRIJKSE ECOLABEL IS EEN SUCCESVERHAAL VAN HET MILIEUBELEID:

Voor 80 productgroepen zijn volgens de richtlijnen van het ecolabel milieunormen vastgesteld, die vorm hebben gegeven aan de productontwikkeling en zorgen voor transparante en geloofwaardige informatie voor de consument.
Meer dan 1050 licentiehouders van het Oostenrijkse ecolabel tonen de dynamische ontwikkeling en de hoge acceptatie van het Oostenrijkse ecolabel aan.

Het Oostenrijkse ecolabel stelt uitgebreide eisen aan:

  • Kwaliteit, bruikbaarheid, duurzaamheid
  • Gezondheid en veiligheid voor mensen
  • Milieu (ecologische criteria)

Meer dan 80 richtlijnen met bindende criteria vormen de basis voor de certificering van een product. Ze worden opgesteld met medewerking van milieudeskundigen en vakexperts en om de vier jaar herzien. De ‘levenscyclusbenadering’ wordt toegepast: de aanpak houdt rekening met producten, inclusief verpakking, informatie en service, en dit gedurende de gehele levenscyclus. Dat wil zeggen vanaf de winning van de grondstoffen tot aan de verwijdering.

Alle producten met dit logo zijn onderscheiden met het Oostenrijkse ecolabel (behalve producten met blauwe en violette inkt, met Multi Color Impression kleuren, en in blisterverpakking).

DIT ZAL U OOK INTERESSANT VINDEN

Certificaten & Logo's
Onze waarden