Klimaatprojecten

Voor ons is integrale klimaatbescherming gebaseerd op drie pijlers: CO2 vermijden, verminderen en compenseren.

ONZE ACTIEVE BIJDRAGE

Dit principe begeleidt ons al jaren bij onze inspanningen om de CO2-uitstoot van onze productieprocessen en producten continu te verminderen.
Elk jaar wordt de onvermijdelijke CO2-uitstoot van onze bestsellers bepaald en gecompenseerd door Gold Standard klimaatbeschermingsprojecten, die door het WWF zijn aanbevolen, te ondersteunen. Dit betekent dat onze bestsellers standaard klimaatneutraal zijn.

HET KLIMAAT BESCHERMEN MET SCHOON DRINKWATER (AFRIKA)

Het grootste deel van de bevolking in Sierra Leone woont in kleine plattelandsgemeenschappen. Hier is de aanvoer van schoon drinkwater een groot probleem. Vaak is het dichtstbijzijnde waterpunt ver weg en vooral vrouwen en meisjes moeten lange afstanden afleggen, omdat zij vaak verantwoordelijk zijn voor de watervoorziening. Bovendien moet het water eerst gekookt worden voordat het zonder meer gebruikt kan worden. Dit gebeurt meestal op open vuur, waarbij schadelijke rook vrijkomt en broeikasgassen worden uitgestoten.

Ons klimaatbeschermingsproject ondersteunt daarom de gemeenschappen in de regio Kono bij het opnieuw opstarten van 57 waterputten. In samenwerking met de lokale bevolking worden beschadigde putten gerepareerd en regelmatig onderhouden, waardoor de regionale drinkwatervoorziening wordt veiliggesteld. Door de beschikbaarheid van schoon drinkwater is het niet meer nodig om water te koken, waardoor CO2-uitstoot wordt bespaard.

DUURZAME ENERGIE, BANEN EN VEILIGHEIDSTRAINING VOOR MENSEN IN CENTRAAL INDIA (INDIA)

Als onderdeel van dit klimaatbeschermingsproject werd een windmolenpark gebouwd in de staat Andhra Pradesh in centraal India. In de districten Kurnool en Anantapur wekken 63 windturbines met een totale capaciteit van 50,4 megawatt hernieuwbare energie op uit de kracht van de wind. Op deze manier genereert het project jaarlijks ongeveer 98.367 MWh, die wordt geleverd aan het regionale elektriciteitsnet in India.

Aangezien het Indiase elektriciteitsnet nog steeds wordt gedomineerd door energieopwekking uit fossiele brandstoffen, vermindert dit aandeel hernieuwbare energie de CO2-uitstoot door een deel van de fossiele energie in het net te vervangen. Bovendien creëert het project banen voor de lokale bevolking, inclusief veiligheidsopleidingen, en draagt het zo bij aan duurzame ontwikkeling in India.

DIT ZULT U OOK INTERESSANT VINDEN

Oostenrijks ecolabel
Maatschappelijke betrokkenheid