Duurzaamheid

Als wereldmarktleider in stempelproducten beschouwt trodat® het als een bijzondere verplichting om al jaren het goede voorbeeld te geven op het vlak van klimaatbescherming.

WIJ DRAGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Al in 1993, toen het Kyoto-protocol nog niet op ieders lippen lag en de strenge Oostenrijkse milieuwetgeving nog niet zo ver ging als vandaag, nam trodat® maatregelen om het energieverbruik te verbeteren.

Tijdens het hele proces van waardecreatie besteedt trodat® veel aandacht aan het efficiënt gebruik van energie en de zorgvuldige omgang met grondstoffen. Bovendien worden trodat®-stempels gekenmerkt door een bijzonder lange levensduur en hoeven ze daarom minder vaak te worden vervangen.

GEBRUIK VAN ZUIVERE GRONDSTOFFEN

 • Alle grondstoffen vallen onder de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances)
 • Er worden geen stoffen zoals zink, cadmium, lood en PVC gebruikt
 • Een door TÜV-Austria gecertificeerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid zorgt voor een permanente monitoring van de grondstoffen
 • Permanente screening van leveranciers in het kader van de gecertificeerde managementsystemen

ZUINIG ENERGIEGEBRUIK

 • Warmteterugwinning uit de productie voor de verwarming van gebouwen
 • Koeling van spuitgietmachines met buitenlucht
 • 100% groene stroom
 • Zuinig gebruik van energie en grondstoffen
 • Vermindering van afval
 • Hergebruik van recyclebare materialen 

VERANTWOORD PRODUCTIE- EN RECYCLINGPROCES

 • Ca. 80% van al het productieafval wordt gerecycled
 • 100% recycling van mechanisch niet belaste onderdelen
 • De gehele productie is volledig vrij van afvalwater
 • Gebruik van rationele en zuivere productieprocessen
 • Vermijden van productieafval

FOCUS OP CO2-REDUCTIE

 • Meer dan 70 van de best verkopende trodat® bestseller-stempels zijn standaard klimaatneutraal
 • 1000 ton CO2-uitstoot bespaard puur door de vermindering van fossiele brandstoffen, aardgas en elektriciteit sinds midden 2001
 • 250 ton extra CO2-besparing door overschakeling van stookolie op aardgas.
 • Toepassing van rationele en zuivere productieprocessen volgens de huidige stand van de techniek
 • Verantwoorde productie

OOSTENRIJKSE ECOLABEL

 • Wij hebben voor meer dan 93 producten het Oostenrijkse ecolabel gekregen (trodat®-stempels).

Lees meer over ons duurzaamheidsmanagement in ons duurzaamheidsverslag:

DIT ZAL U OOK INTERESSANT VINDEN

Klimaatprojecten
Oostenrijks ecolabel