Diversiteit als een zaak van het hart

Wat is diversiteit? Diversiteit is een woord dat bekend is en toch vaak zo ongrijpbaar lijkt. Diversiteit is een concept dat staat voor verscheidenheid, ook al lijkt de strijd tegen discriminatie vaak hopeloos. Diversiteit is een manier van samenleven, waarbij de kleurrijkheid en uniciteit van elk individu niet gezien moet worden als een reden voor scheiding, maar juist als een reden voor verbinding.

 

Een dergelijk kompas van waarden moet worden geleefd en gevierd. Niet voor niets heeft trodat® DACH/BENELUX besloten het diversiteitscharter te ondertekenen.

Door dit te doen, maken we een vrijwillige belofte om waardering en diversiteit op de werkplek actief te bevorderen.

 

We willen zorgen voor een positieve en warme werkomgeving, ongeacht leeftijd, etnische afkomst en nationaliteit, geslacht en genderidentiteit, fysieke en mentale capaciteiten, religie en geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en sociale achtergrond.

Alleen op deze manier kunnen we talenten en potentieel herkennen, een klimaat van wederzijds respect realiseren en mogelijkheden bieden voor zelfontplooiing. 

Als je meer wilt weten over het Charter Diversiteit of zelf deel wilt uitmaken van het initiatief, kun je alle informatie vinden op de volgende link: https://www.charta-der-vielfalt.de/en/